Βασίλειον της Ελλάδος Χαρτονόμισμα 1 Δραχμή 1944 PMG 66 EPQ

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Όνομα εκδότη στην κορυφή, ονομασία σε λέξη και αριθμητική μορφή στο κέντρο, ημερομηνία και υπογραφή στο κάτω μέρος.

Οπίσθια πλευρά:

Όνομα εκδότη στην κορυφή, φοίνικας στο κέντρο, αξία στις γωνίες.

Εμπρόσθια πλευρά:

Όνομα εκδότη στην κορυφή, ονομασία σε λέξη και αριθμητική μορφή στο κέντρο, ημερομηνία και υπογραφή στο κάτω μέρος.

Οπίσθια πλευρά:

Όνομα εκδότη στην κορυφή, φοίνικας στο κέντρο, αξία στις γωνίες.

Έτος Κυκλοφορίας

1944

Χώρα

Ελλάδα

Καλάθι αγορών