Πιστοποίηση Νομισμάτων PMG – NGC

Το grading και certification είναι διαδικασία βαθμολόγησης και πιστοποίησης της συλλεκτικής κατάστασης νομισμάτων στην παγκόσμια αγορά.

Στο φυσικό μας Κατάστημα εκτός από την αγορά και πώληση σπανίων νομισματικών ειδών, παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης νομισμάτων και χαρτονομισμάτων σε συνεργασία με τις διεθνείς εταιρείες PMG – NGC και PCGS.

Τι είναι η πιστοποίηση νομισμάτων PMG – NGC?
– Πιστοποίηση και βαθμολόγηση ενός νομίσματος ή χαρτονομίσματος είναι η διαδικασία προσδιορισμού του βαθμού ή της κατάστασης του, καθώς είναι ο κύριος παράγοντας για τον προσδιορισμό της αξίας του.
Ο βαθμός (grade) νομίσματος καθορίζεται γενικά από πέντε κριτήρια:
– κοπή
– διατήρηση
– λάμψη
– απόχρωση
– ελκυστικότητα.

Κάθε πιστοποιημένο νόμισμα ή χαρτονόμισμα συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό και ενθυλακώνεται σε κάψουλα που ασφαλίζεται για την αποτροπή παραποίησης από αδίστακτους.

 

Καλάθι αγορών