Τράπεζα Ελλάδος Χαρτονόμισμα 50 Δραχμές 1927 PMG 55

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Γεώργιος Σταύρος στο κέντρο, τυπωμένο από πάνω με το νέο όνομα της τράπεζας.

Οπίσθια πλευρά:

Αρχαία νομίσματα στα αριστερά και δεξιά, αξία στο κέντρο.

Σχóλια: 

Αυτό το χαρτονόμισμα φέρει την υπερτύπωση “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Bank of Greece) και εκτυπώθηκε πάνω από μη εκδοθείσες χαρτονομίσματα από το P#91, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το αρχικό χαρτονόμισμα εκδόθηκε το 1927, αλλά η υπερτυπωμένη έκδοση εκδόθηκε το 1928. Η υπερτυπωμένη έκδοση αργότερα εκδόθηκε με τρύπες στα 1941.

Εμπρόσθια πλευρά:

Γεώργιος Σταύρος στο κέντρο, τυπωμένο από πάνω με το νέο όνομα της τράπεζας.

Οπίσθια πλευρά:

Αρχαία νομίσματα στα αριστερά και δεξιά, αξία στο κέντρο.

Σχóλια: 

Αυτό το χαρτονόμισμα φέρει την υπερτύπωση “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Bank of Greece) και εκτυπώθηκε πάνω από μη εκδοθείσες χαρτονομίσματα από το P#91, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το αρχικό χαρτονόμισμα εκδόθηκε το 1927, αλλά η υπερτυπωμένη έκδοση εκδόθηκε το 1928. Η υπερτυπωμένη έκδοση αργότερα εκδόθηκε με τρύπες στα 1941.

Έτος Κυκλοφορίας
Καλάθι αγορών