Βασίλειον της Ελλάδος Χαρτονόμισμα 20 Δραχμές 1940 PMG 65 EPQ

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Αρχαίο νόμισμα με τη Δήμητρα στα αριστερά.

Οπίσθια πλευρά:

Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο κέντρο.

Καλάθι αγορών