Ελλάδα Νόμισμα – Γεώργιος Α’ – 5 Δραχμές 1875 – NGC XF – Ανεστραμμένη Άγκυρα

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Πορτρέτο του ώριμου Βασιλιά Γεώργιου Α΄, με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από το πορτρέτο.

Οπίσθια πλευρά:

Έμβλημα με μανδύα ο οποίος βρίσκεται κάτω από το στέμμα, με την ονομαστική αξία κάτω από αυτό.

Εμπρόσθια πλευρά:

Πορτρέτο του ώριμου Βασιλιά Γεώργιου Α΄, με το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από το πορτρέτο.

Οπίσθια πλευρά:

Έμβλημα με μανδύα ο οποίος βρίσκεται κάτω από το στέμμα, με την ονομαστική αξία κάτω από αυτό.

Έτος Κυκλοφορίας
Καλάθι αγορών