Ελλάδα Νόμισμα – Γεώργιος Α’ – 10 Λεπτά 1882 – NGC MS65 BN

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Πορτρέτο του ώριμου Βασιλιά Γεώργιου Α΄, προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από το πορτρέτο.

Οπίσθια πλευρά:

Ονομαστική αξία εντός στεφάνου.

Εμπρόσθια πλευρά:

Πορτρέτο του ώριμου Βασιλιά Γεώργιου Α΄, προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από το πορτρέτο.

Οπίσθια πλευρά:

Ονομαστική αξία εντός στεφάνου.

Καλάθι αγορών