Ελλάδα Νόμισμα – Γεώργιος Α’ – 1 Δραχμή 1883 – PCGS AU 53

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Γεώργιου Α’ με το κεφάλι να είναι στραμμένο προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από το πορτρέτο.

Οπίσθια πλευρά:

Έμβλημα με τον βασιλικό θυρεό, με την ονομαστική αξία κάτω από αυτό.

Εμπρόσθια πλευρά:

Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Γεώργιου Α’ με το κεφάλι να είναι στραμμένο προς τα αριστερά, με την ημερομηνία κάτω από το πορτρέτο.

Οπίσθια πλευρά:

Έμβλημα με τον βασιλικό θυρεό, με την ονομαστική αξία κάτω από αυτό.

Έτος Κυκλοφορίας

1883

Χώρα

Ελλάδα

Καλάθι αγορών