Χαρτονόμισμα Ελλάδα(Y) 5 Ευρώ 2013 PMG 66 EPQ

-

Εξαντλημένο

Εμπρόσθια πλευρά:

Στην εμπρόσθια πλευρά εμφανίζονται παράθυρα και πόρτες. Αυτά συμβολίζουν το ευρωπαϊκό πνεύμα ανοιχτότητας και συνεργασίας. Το χαρτονόμισμα δείχνει τον αρχιτεκτονικό στυλ από την κλασική περίοδο της ιστορίας της Ευρώπης, αλλά δεν απεικονίζει κάποιο πραγματικό υπάρχον μνημείο ή γέφυρα.

Οπίσθια πλευρά:

Οι γέφυρες στον όπισθεν των χαρτονομισμάτων της Ευρώπης (Europa banknotes) συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων της Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Στον όπισθεν πλευρά περιλαμβάνεται επίσης μια χάρτη της Ευρώπης που περιβάλλεται από τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Εμπρόσθια πλευρά:

Στην εμπρόσθια πλευρά εμφανίζονται παράθυρα και πόρτες. Αυτά συμβολίζουν το ευρωπαϊκό πνεύμα ανοιχτότητας και συνεργασίας. Το χαρτονόμισμα δείχνει τον αρχιτεκτονικό στυλ από την κλασική περίοδο της ιστορίας της Ευρώπης, αλλά δεν απεικονίζει κάποιο πραγματικό υπάρχον μνημείο ή γέφυρα.

Οπίσθια πλευρά:

Οι γέφυρες στον όπισθεν των χαρτονομισμάτων της Ευρώπης (Europa banknotes) συμβολίζουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων της Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Στον όπισθεν πλευρά περιλαμβάνεται επίσης μια χάρτη της Ευρώπης που περιβάλλεται από τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Έτος Κυκλοφορίας
Καλάθι αγορών